Totes les empreses de més de 50 treballadors a Espanya tenen l’obligació, a partir del 7 de març, de tenir un pla d’igualtat i haver-lo registrat formalment davant l’autoritat laboral. Les normatives laborals en matèria de paritat de gènere aprovades el 2019 entren plenament en vigor aquest any i cada vegada involucren un nombre més gran de companyies, però la majoria no les compleixen íntegrament. Només una de cada tres empreses espanyoles té actualment registrat un pla d’igualtat en el REGCON del Ministeri de Treball, segons les dades facilitades pel ministeri a preguntes d’EL PERIÓDICO.

Leer la noticia completa – click aquí